imageedit_3_2070905648
image (6)-crop

Our MIssion, Vision, and values

Supporting the Haitian community in Indiana.

The Haitian Association of Indiana (HAI) is a non-profit organization that provides social services, educational and wellness support to Haitians in greater Indianapolis and the state of Indiana.

Our Mission

Our mission is to promote the social well being and support the educational advancements of Haitians in Indiana, provide educational and cultural perspectives to Friends of Haiti wishing to help the Country, and share Haiti’s rich culture with the community and Friends of Haiti in Indiana.

Ankouraje relasyon tèt ansanm pou edike popilasyon an e pou fè dwa nou avanse. Edike zanmi nou yo nan gran kominote Indiana pou yo konpran kilti nou pi byen. Pataje kilti Ayisyen avèk kominote a epi avèk Zanmi Ayiti yo ki abite Indiana.

Our Vision

A transformed Haitian community in Indiana serving one another and growing together with the friends of Haiti for the benefits of the local community and Haiti.

Transfòme kominote Ayisyèn nan Indiana pou sèvi youn lòt epi grandi ansanm ak zanmi Ayiti yo pou benefis kominote nou nan Indiana ak peyi nou Ayiti.

Our Core Values

Charity

Being in the service of the community and striving to make a difference for the better.

image (9)-crop

Mete tèt nou nan sèvis kominote a epi batay pou fè yon diferans.

Caring

Being kind. Demonstrating awareness and consideration for the wellbeing of others.

image (10)-crop

Travay nan bonte, e montre youn lòt ke nou konsyan de sityasyon yo.

Integrity

Doing what is right and Doing what we say we will do.

image (5)-crop

Fè sa ki dwat epi fè sa nou di nap fè – kenbe pwomès nou.

Inclusion

Being inclusive and embracing all the elements that make our community great.

image-2-crop

Bra nou ouvè pou akeyi tout moun ki vle met men nan pat la.

Join the cause. Get involved.